Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

2019-2020 öğretim yılı için Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi' ne öğrenci alınmayacaktır.